UDRUŽENJE ŽRTAVA I SVJEDOKA GENOCIDA | Maj
0
archive,date,edgt-cpt-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,homa-ver-1.6.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Međunarodna Konferencija “Istraživanje, dokumentiranje i pocesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini”

  Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Udruženje Pokret Majke enklave Srenrenica i Žepa, 11. i 12. juna, 2015. godine organizuju Međunarodnu konferenciju pod nazivom "Istraživanje, dokumentiranje i pocesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini", koja će se održati u Sarajevu u Hotelu Europe sa početkom u 09:00 sati. Cilj konferencije je: ukazati na dostignuće međunarodnih i nacionalnih sudova u procesu istraživanja, dokumentiranja i krivičnog procesuiranja genocida u Bosni i Hercegovini; pokušati sagledati izazove i probleme u krivičnom dokazivanju zločina genocida u Bosni i Hercegovini; ukazati na koji način se odvija prevencija genocida u Bosni i...