UDRUŽENJE ŽRTAVA I SVJEDOKA GENOCIDA | Novembar
0
archive,date,edgt-cpt-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,homa-ver-1.6.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Preživjele žrtve genocida posjetile IFIMES

Direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) mr.sc. Zijad Bećirović i potpredsjednik Savjetodavnog odbora instituta prof.dr. Ernest Petrič primili su Muniru Subašić, predsjednicu Udruženja Pokret „Majke enklave Srebrenica i Žepa“ i Murata Tahirovića, predsjednika Udruženja žrtava i svjedoka genocida. Međunarodni institut IFIMES u kontinuitetu prati i analizira dešavanja u oblasti kršenja teških kršenja međunarodnog humanitarnog prava, posebice za područje bivše SFRJ. S tim u vezi IFIMES je pružao i pruža podršku međunarodnim i nacionalnim pravosudnim organima u procesuiranju svih počinjenih zločina na području bivše SFRJ, kao i podršku žrtvama na...