UDRUŽENJE ŽRTAVA I SVJEDOKA GENOCIDA | Novosti
67
archive,category,category-novosti,category-67,edgt-cpt-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,homa-ver-1.6.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-6.9.0,vc_responsive
Uloga

BROŠURA – SRBIJA I HRVATSKA U MEĐUNARODNOM ORUŽANOM SUKOBU U BOSNI I HERCEGOVINI

Udruženje žrtava i svjedoka genocida nastavlja sa analizom rada i rezultata rada pravosudnih institucija koje se bave procesuiranjem ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Nakon analize rada Tužilaštava u Bosni i Hercegovini i objave brošure pod nazivom: NAPREDAK ILI OPSTRUKCIJE U PROCESUIRANJU RATNIH ZLOČINA, objavili smo analizu presuda MKSJ koje se odnose na opsadu Sarajeva te objavili brošuru pod nazivom: SARAJEVO 30 GODINA BEZ OPTUŽNICE. U ovoj brošuri bavili smo se presudama MKSJ koje govore o ulozi Srbije i Hrvatske u ratu u Bosni i Hercegovini. Zahvaljujemo se svima koji su nas podržali...

imgonline-com-ua-dexifAw8PLARkSpW1

BROŠURA – SARAJEVO 30 GODINA BEZ OPTUŽNICE – sažetak presuda MKSJ/MRMKS za zločine u opkoljenom Sarajevu

Povodom 30 godišnjice od početka  opsade Sarajeva, udruženje žrtava i svjedoka genocida, uradilo je sažetak presuda MKSJ/MRMKS (Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju/Međunarodni rezidualni mehanizam za krvične sudove)  koje se odnose na zločine u opkoljenom Sarajevu. Brošura sadrži najvažnije pravosnažne i konačne zaključke MKSJ/MRMKS o opsadi Sarajeva,glavnog grada Bosne i Hercegovine i to  iz četiri presude. Radovanu Karadžiću ,Ratku Mladiću,Stanislavu Galiću izrečena je doživotna kazna zatvora ,a Dragomiru Miloševiću kazna od 29 godina. Presude protiv Radovana Karadžića,Ratka Mladića,Stanislava Galića i Dragomira Miloševića  sadrže hronologiju događaja u vezi sa opsadom Sarajeva  od 1992. do...

5

BROŠURA – NAPREDAK ILI OPSTRUKCIJE U PROCESUIRANJU RATNIH ZLOČINA I REVIDIRANA STRATEGIJA SA ANEKSOM B

Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina iz 2008. godine nije ostvarila zacrtane ciljeve u propisanim rokovima, te se javila potreba za izmjenama i dopunama Strategije (tzv. Revidiranom strategijom). 2018. godine je predložena Revidirana strategija koja je bila fokusirana na izmjene prethodne Strategije sa ciljem „ uspostavljanja efikasnijeg mehanizma raspodjele predmeta, koji bi omogućio prenos većeg broja manje složenih predmeta pravosuđu enititeta i Brčko distrikta BiH“. Međutim, ni ova strategija nije osiguravala efikasnost progona ratnih zločina, obzirom da je u potpunosti zanemarila prethodno izvršenu ocjenu predmeta ratnih zločina od...

03

AKTIVNOSTI U VEZI DODJELE NOBELOVE NAGRADE PETERU HANDKEU

Nakon dodjele Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu, preduzeli smo brojne aktivnosti kako bismo ukazali na kontraverzno djelovanje i rad Petera Handkea i neopravdanost dodjele ove nagrade čovjeku koji negira genocid i podržava ratne zločince. Sa drugim udruženjima žrtvama rata u BiH, 23. oktobra 2019. godine, održali smo press konferenciju na kojoj smo iznijeli naše stajalište povodom ove odluke Švedske akademije, te predstavili javnosti pismo koje smo isti dan uputili Švedskoj akademiji. Pismom smo, između ostalog, zahtijevali da Švedska akademija promijeni svoju odluku i Nobelovu nagradu dodijeli nekom ko je dostojan...

8372

MAPA MEMORIJALNOG CENTRA SREBRENICA-POTOČARI

U saradnji sa Pokretom”Majke enklava Srebrenica i Žepa” i geografom Hajdarević Kemailom, pripremili smo i izdali mapu Memorijalnog centra Srebrenica-Potočari.  Zahvaljući ovoj mapi, posjetitelji će imati jasniju sliku o Memorijalnom centru Potočari i susjednim objektima, te će se na taj način moći bolje orjentisati i informisati. Na drugoj strani mape su osnovni podaci o genocidu u Srebrenici i Memorijalnom centru Potočari. Mapa je urađena i štampana na bosanskom i engleskom jeziku....

04

KNJIGA „SAČUVANO OD ZABORAVA“, AUTORA ŠERIF VELIĆA

Knjiga „Sačuvano od zaborava“, autora Šerif Velića je autobiografsko djelo i svjedočanstvo autora o zatočeništvu i torturama u logoru „Omarska“ i „Manjača“. U vrijeme revizije historije i oživljavanja fažisma, autor nudi istinu i svoje svjedočanstvo kao opomenu i uputu budućim generacijama da ne čine zlo, ali da zlo koje je učinjeno nikada ne zaborave. Kad ga je Ed Vulijami, koji je sa Peni Maršal, 5. avgusta 1992. godine, otkrio logore Omarska i Trnopolje, upitao nakon šestosatnog intervjua, u njegovoj porodičnoj kući u rodnim Kevljanima: “ Šta ste, Vi, po zanimanju? Profesor,ili...

2

SREBRENICA 25: ZAJEDNO PROTIV VIRUSA PORICANJA

Zbog pandemije korona virusa prvobitni plan obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici nismo mogli realizovati, te smo sa Sense Centrom za tranzicijsku pravdu okupili koaliciju od petnaest organizacija civilnog društva iz Hrvatske, BiH, Srbije, Crne Gore i Kosova sa ciljem  pokretanja online kampanje pod naslovom: SREBRENICA 25: ZAJEDNO PROTIV VIRUSA PORICANJA. Kampanja se odvijala istovremeno na internetu- društvenim mrežama i portalima i u izložbenim prostorima pojedinih organizacija prema utvrđenom programu. Kampanja se odvijala pod hashtagom #VirusPoricanja #DenialVirus i do sada je najveća regionalna kampanja organizacija civilnog društva sa ciljem prevencije negiranja ratnih zločina...

1v

ŠKOLE U BOSNI I HERCEGOVINI KOJE SU BILE LOGORI

U okviru saradnje sa profesorom iz SAD-a, John Sturtzom, izvršili smo analizu logora u Bosni i Hercegovini i izdvojili škole koje su bile logori, uz navođenje naziva škole i opštine u kojoj se nalazi. Utvrdili smo da je 110 škola u 47 opština u BiH bilo logor. ŠKOLE U BOSNI I HERCEGOVINI KOJE SU BILE LOGORI...

02

IV MEĐUNARODNA KONFERENCIJA: “STOP NEGIRANJU GENOCIDA I HOLOKAUSTA” (Sarajevo, 20. i 21. juni 2019. godine)

Veritas vincit- Istina pobjeđuje Međunarodne konferencije na temu genocida Udruženje žrtava i svjedoka genocida (UŽSG) u saradnji sa Pokretom Majke enklava Srebrenice i Žepe (PMeSŽ), organizuje već dugi niz godina sa ciljem da se učešćem i doprinosom svjetskih i domaćih eksperata pomogne u istraživanju i procesuiranju ratnih zločinaca, kao i sprječavanju negiranja, minimiziranja i relativiziranja genocida i drugih ratnih zločina. Ideja za realizaciju IV međunarodne konferencije: “Stop negiranju genocida i holokausta” nastala je u iščekivanju drugostepene presude ratnom lideru tzv. Srpske Republike u BiH, Radovanu Karadžiću. Očekivali smo da će biti donesena...