UDRUŽENJE ŽRTAVA I SVJEDOKA GENOCIDA | Program Međunarodne Konferencije “Istraživanje, dokumentiranje i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini”
299
single,single-post,postid-299,single-format-standard,edgt-cpt-1.0.2,ajax_fade,page_not_loaded,,homa-ver-1.6.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_left, vertical_menu_width_290, vertical_menu_with_scroll,smooth_scroll,side_menu_slide_from_right,blog_installed,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Program Međunarodne Konferencije “Istraživanje, dokumentiranje i procesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini”

Međunarodna konferencija pod nazivom “Istraživanje, dokumentiranje i pocesuiranje genocida u Bosni i Hercegovini”,  u organizaciji Udruženja žrtava i svjedoka genocida i Udruženja Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa, održati će se u Sarajevu 11. i 12. juna 2015. godine u Hotelu Europe po sljedećem programu:

PRVI DAN

Četvrtak, 11. juna 2015. godine

 Registracija učesnika

08:00-09:00

OTVARANJE PRVOG DANA

KONFERENCIJE

Adnan Rondić, PR

POZDRAVNI GOVORI

09:00-09:20

MUNIRA SUBAŠIĆ

Predsjednik Udruženja “Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa“

BAKIR IZETBEGOVIĆ

Član Predsjedništva BiH

UVODNIČARI

09:20-11:00

THEODOR MERON

Predsjednik MKSJ i MMKS

“MKSJ i njegov pionirski doprinos zakonu o genocidu” 

LARS-GUNNAR WIGEMARK

Ambasador EU u BiH

“Europska perspektiva”

SERGE BRAMMERTZ

Glavni tužilac MKSJ

“Procesuiranje genocida – MKSJ i budućnost međunarodne kaznene pravde”

DAVID SCHEFFER

Direktor Centra za međunarodna ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta Northwestern / Prvi američki ambasador za pitanja

ratnih zločina

“Kreiranje i nasljedstvo MKSJ”

JOHNATAN MOORE

Ambasador, Šef Misije OSCE-a u BiH

“Srebrenica: pravda i suživot” 

ERNEST PETRIČ

Sudija i bivši predsjednik Ustavnog suda Republike Slovenije/ Član Savjetodavnog odbora za izbor sudija Međunarodnog krivičnog suda u Haagu  / Član Komisije UN za međunarodno pravo “Žrtve Srebreničkog genocida nisu bile uzalud”

PAUZA ZA KAFU

11:00-11:30

PANEL I

 ISTRAŽIVANJE I DOKUMENTIRANJE ZLOČINA GENOCIDA

11:30-13:45

Moderator: ALMIR ALIĆ,Oficir za vezu Sekretarijata MKSJ u BiH

DENNIS GRATZ

Doktor filozofije/ Doktor društvenih nauka s Univerziteta u Hamburgu, Njemačka

“Genocid i elitocid u međunarodnom pravu – metodološki aspekti”

KLAUS ZORN

Istražitelj Saveznog ureda kriminalističke policije, Njemačka

“Iskustva, dobre prakse i izazovi u istraživanju genocida u BiH”

JEAN-RENÉ RUEZ

Glavni policijski inspektor, Francuska/ Bivši glavni istražitelj za Srebrenicu, MKSJ

“Obdukcija masovnog ubistva”

ROBERT REID

Šef operacija Ureda Tužioca, MKSJ

“Počeci istraga u predmetima vezanim za genocid pred MKSJ”

ALEKSANDAR KONTIĆ

Pravnik u Uredu Tužioca, MKSJ

“Korištenje prikupljenih dokaza od strane Tužilaštva u drugim sudskim postupcima na primjeru predmeta protiv Milorada Trbića”

AMIR AHMIĆ

Oficir za vezu sa MKSJ

“MKSJ – istraživanje i dokazivanje genocida u BiH”

SMAIL ČEKIĆ

Komisija za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula godine

“Rezultati istraživanja Komisije i istoimene Radne grupe (Vlade RS) za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od 10. do 19. jula 1995.”

DISKUSIJA

13:15-13:45

RUČAK

13:45-15:00

PANEL II 

DOKAZIVANJE GENOCIDA NA MKSJ, SUDU BIH I MKSR – ISKUSTVA

15:00-16:30

Moderator: PHILIPPE KIRSCH, bivši predsjednik Međunarodnog krivičnog suda (MKS)

ALAN TIEGER

Viši tužilac, MKSJ

 “Dokazivanje genocida pred MKSJ – Primjena Konvencije o genocidu u Srebrenici i općinama”

ANDREW CAYLEY

Direktor Službe izvršne vlasti, Velika Britanija / Bivši viši zastupnik Tužilaštva MKSJ “Refleksije na prvu optužnicu za Srebrenicu”

ALMIRO RODRIGUES

Sudija Ustavnog suda Republike Kosovo/Bivši sudija MKSJ “Dokazivanje genocida pred MKSJ. Predsjedavanje u slučaju Radislav Krstić”

MINKA KREHO

Sudija Suda BiH “Suđenje i dokazivanje krivičnog djela genocida pred Sudom BiH”

IBRO BULIĆ

Tužilac za ratne zločine Tužilaštva BiH

“Iskustva u istraživanju i procesuiranju genocida u Srebrenici”

HASSAN B. JALLOW

Tužilac MKSR/ MMKS i Pod-Generalni sekretar Ujedinjenih nacija

“Dokazivanje genocida pred MKSR”

POSEBNA PAUZA

16:30-17:00

PANEL III 

ULOGA NEZAVISNIH MEDIJA U ISTRAŽIVANJU GENOCIDA I OSTALIH TEŠKIH OBLIKA RATNOG ZLOČINA

17:00-18:15

Moderator: NIDŽARA AHMETAŠEVIĆ, Novinar

ARIJANA SARAČEVIĆ-HELAĆ

Ratni reporter, Dobitnik nagrade “Najbolji ratni reporter BiH za 1992. godinu”

“Profesionalni i društveni uklon uloge medija u istraživanju ratnih zločina”

JULIJA BOGOEVA

Jedan od osnivača i bivši zamjenik glavnog urednika nezavisne novinske agencije Beta Beograd i višegodišnji reporter iz Haškog Tribunala

SEAD OMERAGIĆ

Ratni reporter, Dobitnik nagrade “Najbolji ratni reporter BiH za 1993. godinu”

“Genocid u Srebrenici: Moj pokušaj upozorenja u januaru 1994. godine”

DISKUSIJA

17:45-18:15

RADNA VEČERA

19:00-20:30

DRUGI DAN

Petak, 12. juna 2015 

OTVARANJE DRUGOG DANA KONFERENCIJE

UVODNIČARI

09:00-10:00

HASSAN B. JALLOW

Tužilac MKSR / MMKS i Pod-Generalni sekretar Ujedinjenih nacija

“Procesuiranje genocida lokalno: izazovi i perspektive”

GORAN SALIHOVIĆ

Glavni tužilac Tužilaštva BiH

PANEL IV 

NEGIRANJE GENOCIDA I HOLOKAUSTA: PRAVNA, POLITIČKA I ETIČKA DIMENZIJA

10:00-11:00

Moderator: ERNA MAČKIĆ, Glavni urednik, BIRN

CARMEL AGIUS

Potpredsjednik, MKSJ

“Uloga MKSJ u borbi protiv revizionizma i poricanja genocida”

PATRICIA WHALEN

Bivši Međunarodni sudija sudija Suda BiH

“Činjenje genocida običnim:  Obeshrabrujući učinak odgovora Ustavnog suda

Maktouf-u o tranzicijskoj pravdi i neovisnosti sudstva”

ELIJAS TAUBER

Naučni saradnik Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

“Poricanje Holokausta: Apsolutna teorija ili  jasna i prisutna opasnost”

JELKO KACIN

Podnosilac prijedloga za usvajanje Deklaracije o Srebrenici u Europskom Parlamentu/ Bivši član Europskog Parlamenta i bivši potpredsjednik delegacije Europskog Parlamenta za odnose sa jugoistočnom Evropom (uključujući i BiH)

“Presuda međunarodnog suda – veliki izazov za pravnu državu u BiH i Srbiji”

PAUZA ZA KAFU

11:00-11:30

PANEL V 

IMPLEMENTACIJA DRŽAVNE STRATEGIJE BiH ZA RAD NA PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA I REGIONALNA DIMENZIJA ZA BORBU PROTIV NEKAŽNJAVANJA

11:30-13:15

Moderator: BORIS GRUBEŠIĆ, Potparol Tužilaštva BiH

JASMINA DOLMAGIĆ

Zamjenik glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske

“Istraživanje i procesuiranje ratnih zločina u Republici Hrvatskoj”

VLADIMIR VUKČEVIĆ

Glavni tužilac Tužilaštva za ratne zločine Republike Srbije

“Strategije postupanja u krivičnim djelima ratnih zločina u regionu obavezuju nas da uvažimo visoke zahtjeve pravde” 

STOJANKA RADOVIĆ

Zamjenik vrhovnog državnog tužioca Republike Crne Gore

“Istraživanje ratnih zločina u Crnoj Gori”

GORAN SALIHOVIĆ

Glavni tužilac Tužilaštva Bosne i Hercegovine

“Međunarodna i regionalna saradnja u procesuiranju predmeta ratnih zločina”

MAX MATTHEWS

Pravni savjetnik za pitanja ratnih zločina i tranzicijsku pravdu, Misija OSCE-a u BiH

“Procesuiranje predmeta ratnih zločina u BiH: postignuti napredak i izazovi”

DISKUSIJA

12:45-13:15

PANEL VI 

DOPRINOS ŽRTAVA U DOKAZIVANJU PRAVDE

13:15-15:00

Moderator: DŽENANA KARUP-DRUŠKO, Novinar

IRFAN AJANOVIĆ

Bivši logoraš

“Uloga žrtava u istraživanju, dokumentiranju i procesuiranju genocida u BiH-Institucionalni položaj žrtava genocida u BiH”

KADA HOTIĆ

Svjedok genocida u Srebrenici

“Svjedočim – izjavljujem”

 

HASIB MURATOVIĆ

Svjedok genocida iz Doboja – Grapska 

SATKO MUJAGIĆ

Bivši logoraš

“Značaj svjedočenja o ratnim zločinima i značaj sudskih odluka iz perspektive preživjelog logoraša”

ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

14:15-14:45

DODJELA ZAHVALNICA

14:45-15:00

RUČAK

15:00-16:30